Regulamentul Intern al "Școlii Gimnaziale Europa" cuprinde norme de organizare și funcționare în conformitate cu prevederile Legii educației nationale nr. 1/2011 ale OMENCS NR. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AN SCOLAR 2019 - 2020