Şcoala Gimnazială  „Europa”

Şcoala nr.4, așa cum a fost numită pentru o lungă perioadă de timp a fost situată în centrul orașului, pe strada Horia la numărul 19/23. În aceată locaţie au fiinţat instituţii de învăţământ aparţinând diferitelor confesiuni din Târgu-Mureş: Școala elementară evreiască, Școala romano-catolică pentru băieți, Școala protestantă elementară.

Originea acestei şcoli este strâns legată de comunitatea evreiască provenită din Nazna care s-a stabilit în oraşul nostru, în zona centrală, începând cu secolul al XVII-lea.În 1941 au fost o comunitate numeroasă formată din mai mult de 5 mii de oameni. Ei au înființat propria lor sinagoga sau templu evreiesc și au deschis Școala evreiască elementară în 1890 în această clădire. La diferite momente istorice limba de predare a fost, pe rând, maghiară (1890-1923, 1940-1944) sau română (1923-1940, 1945-1948), în timp ce educația religioasă a fost făcută în limba evreiască.

În septembrie 1941, rabinul evreiesc și inspectorul școlar de acea dată au decis să înființeze, în cadrul aceleiași clădiri, atât o școală confesională și o școală laică. Până în acel moment, timp de 3 ani au fost 13 profesori și un director pe nume Stern Jozsef. În 1944 activitatea educativă a fost întreruptă de război. La acel moment a început deportarea evreilor care trăiesc în orașul nostru de piață în lagărele de la Auschwitz. Numele profesorilor evrei și copii ai școlii noastre, care au fost deportaţi în această perioadă sunt scrise pe tablele memoriale din marmura .  Ele sunt afișate pe peretele sălii nr. 8 în școala noastră. Școala a fost ocupată de trupele naziste care au distrus mobilierul și echipamentul școlar.

După război, școala a fost deschisă din nou, iar copii s-au întors cu familiile lor din lagărele de concentrare. Au venit din toate părțile din România, Transilvania, Moldova, Basarabia și Bucovina.

În septembrie 1945, au fost doar 37 de elevi, dar mai târziu s-au făcut 6 clase, cu doi profesori, un maghiar și unul evreiesc. Ei au învățat nivel elementar.Cea de a doua clădire (23 strada Horea) s-a adăugat mai târziu la școală. A fost construită recent, la începutul secolului al 19-lea, fiind proprietatea unui măcelar și un proprietar de restaurant. În 1940 această clădire a fost vândută Bisericii Romano-Catolice. Mai târziu, în 1946, a devenit Școala primară pentru băieți Sf. Francisc, unde 160 de elevi au învățat, conduşi de 4 profesori. În acest timp educația religioasă a fost predată de către călugării franciscani. 1948 a fost anul în care proprietăţile particulare au fost naționalizate de către Partidul Comunist iar statul a confiscat toate bunurile.

1948 -1962 - era cunoscută sub numele de Şcoala nr. 8; 1962 - 2004 - a fost numită Şcoala nr.4

2004 – până în prezent - este numită  Şcoala Gimnazială "Europa"

În anul  2012  Şcoala Gimnazială "Europa" şi-a schimbat locaţia fiind relocată  intr-o zonă istorică, lănga Bulevardul Cetăţii, strada Victor Babeş nr. 11 , unde îşi desfăşoară activitatea pănă in prezent . 

 

 

Înainte de 1989

 

Directori                                                  Directori adjuncţi

 

Fodor Sándor                                         Ronea Hedviga

Ferenczi Marietta                                   Băciulescu Viorica

Băciulescu Viorica                                  Lőrinczi Márta

Băciulescu Viorica                                  Sebestyén Mária

|Dupa 1989 

                       Directori                                               Directori adjuncţi

 1990-1994      Csepreghy András                                  Albu Ioana

1994- 2000      Băciulescu Viorica                                  Sebestyén Mária

2000- 2004      Burcă Madelena                                     Sebestyén Mária

2004- 2009      Ciubucă Cornelia                                    Sebestyén Mária

 2009- 2012      Mare Angela                                           Sebestyén Mária

2012- 2016       Însurățelu Mihaela                                  Sebestyén Mária

 2016-               Însurățelu Mihaela                                  Rus György

                                                                                          Papp Eniko

Autori: prof. Însurăţelu Mihaela, prof Rus Gyorgy, prof. Vodă Ioan Vasile